Stiftet d. 6. april 1899, og er i dag en traditionsrig forening.

Stiftet d. 6. april 1899, og er i dag en traditionsrig forening.

HiFdanmark

– en stærk og indflydelsesrig medspiller
på lokalt plan

Læs mere om dine fordele som medlem af SVMdanmark

MEDLEMSSERVICE

Foreningsudvikling
Bestyrelsen i jeres forening kan bruge SMVdanmark til sparring om retning, indsatser, udarbejdelse af debat- og læserbreve om relevante erhvervspolitiske problemstillinger, indhentning af data om virksomheder i jeres område og meget andet.

Kurser og webinarer
Som medlem får du adgang til skræddersyede kurser inden for ledelse, regnskab mv., som alle har fokus på dig som leder af en lille eller mellemstor virksomhed. Herudover gennemfører vi flere gange om måneden webinarer inden for relevante, faglige emner, så du nemt kan holde dig opdateret inden for emner, der interesserer dig.

Netværk
SMVdanmark samler medlemmer i en række netværk, hvor virksomhedsejere kan mødes med ligesindede, og hvor der er tid til sparring og refleksion. Nogle netværk er brugerbetalte og andre er ikke. Prisen for de brugerbetalte netværk er til langt under markedsprisen for sammenlignelige, professionelle netværk.

SMViværksætter
Vores portal SMViværksætter klæder dig på til livet som iværksætter og selvstændig, fra idéudvikling til opstart af virksomhed og videreudvikling. Vi samler den hjælp, du har brug for ét sted på SMViværksætter.dk. Vi tilbyder sparring med eksperter, artikler, dokumenter, events og adgang til et stærkt iværksætter-netværk.

Nyhedsbreve
Få nyheder som holder dig og din virksomhed opdateret på aktuel erhvervspolitik, og som giver konkrete, praktiske informationer, der støtter din virksomheds drift og udvikling.

Attraktive rabatordninger
SMVdanmark tilbyder adgang til attraktive rabatter. Få lavere priser på fx forsikring, benzin, lønsystemer, økonomisystemer, pensionsaftaler og meget mere.

 SMVerhvervslån
SMVerhvervslån er en crowdlendingportal, der hjælper iværksættere og mindre virksomheder med at skaffe kapital. Vi fungerer som “Airbnb for penge”, hvor medlemmer kan låne penge ud til veldrevne medlemsvirksomheder under ordnede og kreditvurderede forhold. Rentemarginalen er kun 1 pct.

JURA

Gratis juridisk hotline
Din virksomhed kan få erhvervsjuridisk og ansættelsesretlig rådgivning på ’her og nu’-spørgsmål pr. telefon og får fri adgang til mange juridiske dokumenter til brug i driften af deres virksomhed.

Grundig juridisk assistance
Får din virksomhed behov for mere indgående juridisk sagsbehandling, kan du få udvidet juridisk rådgivning, fx udfærdigelse af breve til modpart, til en timepris langt under markedsprisen.

Gennemgang af kontrakter
Vores jurister tilbyder gennemgang af kontrakter indenfor erhvervsjura, entrepriseret og ansættelsesret, herunder gennemgang af lejekontrakter, købekontrakter, entreprisekontrakter og udbudsmateriale i licitationssager.

Gratis skattehotline
SMVdanmark tilbyder kvit og frit adgang til en skattehotline, hvor medlemmerne kan få vejledning om skat og selskabsret.

EKSPORT

Få 25 pct. rabat på ATA-Carneter
ATA-Carneterne kan bruges til fx vareprøver, udstyr og værktøj, der midlertidigt skal medbringes på ophold i lande uden for EU.

POLITIK

Generel erhvervspolitisk interessevaretagelse
SMVdanmark er repræsenteret i en lang række råd, nævn og udvalg. Her kæmper SMVdanmark som den eneste organisation alene for bedre vilkår for små og mellemstore virksomheder. Det sker på alle erhvervs-politiske områder fx indenfor iværksætteri, digitalisering, skat, bureaukrati og uddannelse.

Medlemspolitisk interessevaretagelse
Gennem tæt dialog med politikere og embedsmænd hjælper vi med at løfte medlemmernes sager ind på Christiansborg og ind i ministerier og styrelser. Er der behov for det, løfter vi også gerne sagerne i medierne for at skabe større opmærksomhed.