Stiftet d. 6. april 1899, og er i dag en traditionsrig forening.

Stiftet d. 6. april 1899, og er i dag en traditionsrig forening.

Erindringsrum

Hørsholm Demensnetværk – Et PilotProjekt 2023

Erindringsrum. Tre livsrum med plads og ro til gamle minder.

Erindring og det store nu, er et pilotprojekt der tager udgangspunkt i blandt andet Religion as a chain of memory af Daniele Hervieu-Leger. Tanker om diakron og hukommelse samt Dorthe Berntsen Center for selvbiografisk Hukommelses forskning i forhold til demens.

Pilotprojekt tager udgangspunkt i tre steder:

  • Tre besøg i Hørsholm Mølle
  • Tre besøg i Kokkedal Kirkes Kirkerum
  • Et besøg i Kulturforeningen Billeshave

Demens er en sygdom der ikke kun rammer den enkelte, men også rammer de pårørende. Det kan være hårdt at se sin kære, hvor en tid, langsomt bliver til en svunden tid.

Ved at komme på besøg i erindringsrum, vil det ikke kun skabe glæde for den som har fået diagnosen, men lige så meget for den pårørende. Begge vil få glæde af rummene som et fællesskab.

Besøgene giver reminiscens og skaber fællesskaber. Det styrker identiteten hos den som har demens og giver redskaber til den pårørende, så de gode oplevelser ikke bliver engangsforestillinger. Erindringsrummet i Møllen, skaber besøg i rum der kan svarer til hjemmelige rum fra deres arbejd/ungdomstid.

Forskning viser, at der også er livsrum, som ind til nu ikke har været belyst, som faktisk bidrager til en bedre accept af en ny livssituation, som demens nu en gang er. Det er en sygdom der griber ind i livet og ændre hverdagen.

Det religiøse rum, kirkerummet og naturens rum, haverummet. Kirkerummet i form af alter og døbefont, der kan give en effekt i kollektiv hukommelse. Ligeledes kan det skabe ro, og giver plads i forbindelse med musik og sang.

Haverummet kommer til sin udfoldelse i de dufte der er i en have. Der at vende kompost, lues ukrudt og pleje af træer og buske. Et rum der giver en hvis glæde af frihed.

Det betyder ikke noget om den syge har været i berøring med nogle af rummene. Demens ramte lever ofte i nuet, og det de oplever nu, vil skabe glæden, roen og skabe en tryg situation nu og her. Livsrummene virker som om, de fremkalder det hele menneske i kortere eller længerevarende glimt, som var det inden sygdommen brød ud.

De tre livsrum

Hørsholm Mølle

Møllens studiegruppe har indrettet i samarbejde med Hørsholm Demensnetværk er en erindringsspisestue i blandet 1960 ́er stil. Resten af møllen bugner af reminiscens med gamle håndværkerredskaber, en tandlægestol, et trykkeri, broderier, en urmager med mere.

Kokkedal Kirke

Kirken er en lavmælt, moderne kirke med lette adgangsforhold, en venlig stemning og en social profil. Kirkerummet har orglet stående på gulvet, bred gang, og fin udsmykning på alteret, der sætter tankerne i gang. Det samme gælder Egedal kirke, som er med i projektet fra efteråret 2023.

Billes Have

Er en 160 år gammel privat villa og have i Rungsted, hvis ejere har oprettet en kulturforening, så der kan skabes økonomisk basis for besøg med et kulturelt indhold. Der har allerede flere gange været besøg fra daghøjskoler for hjemmeboende mennesker med demens og deres pårørende og besøg fra plejehjem og ældreboliger.

Erindringsrum er et pilotprojekt.

Der vil løbende komme mere om projektets fremgang og forløb.